Wytyczne dotyczące praktyki zawodowej w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami

Wytyczne możesz pobrać tutaj.

Jak czytamy na stronie, Stowarzyszenie American Psychedelic Practitioners Association (APPA) wspólnie z BrainFutures opublikowało pierwsze Wytyczne dotyczące praktyki zawodowej w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami. Niniejsze wytyczne zostały opracowane dla nieustannie rozwijającej się praktyki terapii wspomaganej psychodelikami i mają stanowić zestaw kompleksowych wytycznych dla dostawców usług związanych ze zdrowiem psychicznym oferujących terapię wspomaganą psychodelikami. Proces opracowywania tych wytycznych wywołał ożywioną debatę, efektem czego był konsensus wokół profesjonalnych standardów dla tej metody leczenia. Wyznaczają one punkt odniesienia dla wysokiej jakości opieki w oparciu o istniejące badania kliniczne i konsensus specjalistów w tej dziedzinie.

Wytyczne dotyczące praktyki zawodowej są częścią „żywego dokumentu”, który będzie aktualizowany w miarę rozwoju wiedzy na temat najlepszych praktyk. Zamiarem autorów tego dokumentu jest, by przyszłe jego wersje nie były już na zawsze stosowane odrębnie, lecz by były włączane do ogólnych wytycznych dla specjalistów pracujących w dziedzinie zdrowia psychicznego (źródło: strona APPA, link).

Poniżej zaś zamieszamy podsumowanie wytycznych.

WYTYCZNA 1

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami mają dobrą opinię w organach licencjonujących w zakresie służby zdrowia i/lub certyfikujących dla swojej dyscypliny zawodowej.

WYTYCZNA 2

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami przeszły specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii wspomaganej psychodelikami odpowiednie do swojego zakresu praktyki i dążą do ugruntowania swojej wiedzy na temat potencjalnych fizycznych, psychologicznych i duchowych skutków stosowania psychodelików oraz podstawowych zasad terapii wspomaganej psychodelikami.

WYTYCZNA 3

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami są zobowiązane do ciągłego rozwoju w zakresie podstawowych kompetencji terapeutycznych, w tym budowania i utrzymywania relacji terapeutycznych, utrzymywania obecności emocjonalnej i fizycznej, traktowania pacjentów z godnością i szacunkiem, bycia przyjaznym i współczującym oraz zachowywania etyki i uczciwości na najwyższym poziomie.

WYTYCZNA 4

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami uzyskują i dokumentują świadomą zgodę przed rozpoczęciem leczenia, szanują prawo pacjenta do wycofania zgody i traktują zgodę jak ciągły proces, który wymaga uwagi w wielu momentach w trakcie terapii.

WYTYCZNA 5

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami odnoszą się w szczególności do potencjalnych zastosowań dotyku w procesie świadomej zgody. Taka zgoda obejmuje prawo pacjenta do odmowy dotyku, z wyjątkiem sytuacji, w których dotyk jest wymagany, aby zapobiec poważnym obrażeniom, uszkodzeniom lub krzywdzie.

WYTYCZNA 6

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami zapewniają, że pacjenci zostali kompleksowo przebadani zgodnie z istniejącymi dowodami, wytycznymi i oceną kliniczną.

WYTYCZNA 7

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami dążą do budowania relacji i zaufania z pacjentami w okresie przygotowawczym.

WYTYCZNA 8

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami przygotowują pacjentów do sesji podawania leków, zapraszając ich do podzielenia się swoją osobistą historią, wyjaśniając logistykę sesji podawania leków, omawiając zakres możliwych doświadczeń podczas sesji podawania leków, omawiając potencjalne podejścia terapeutyczne, które mogą być stosowane, zapewniając wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, które mogą się pojawić, i odpowiadając na pytania pacjentów.

WYTYCZNA 9

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami mają na celu umożliwienie bezpiecznej sesji podawania leków, która będzie miała efekt terapeutyczny i będzie prowadzona w komfortowym, zapewniającym dyskrecję otoczeniu.

WYTYCZNA 10

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami monitorują pacjentów pod kątem zdarzeń niepożądanych zarówno w trakcie, jak i po sesji podawania leków, a także upewniają się, że w przypadku powikłań podejmowane są odpowiednie kroki.

WYTYCZNA 11

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami wspierają pacjentów w zrozumieniu i nadawaniu znaczenia ich doświadczeniom związanym z lekami psychodelicznymi oraz wprowadzaniu pożądanych zmian w ich życiu.

WYTYCZNA 12

Osoby prowadzące terapię wspomaganą psychodelikami komunikują się i koordynują działania z innymi odpowiednimi usługodawcami, tak aby zapewnić ciągłość opieki.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook