Reforma legislacyjna potencjalnych leków psychodelicznych i legalizacja w USA

Poniżej zamieszamy fragment artykułu dotyczący zmian w prawie dotyczącym substancji psychodelicznych w USA, a z pełnym artykułem można zapoznać się tutaj (link).

Psychodeliki stają się dostępne dla Amerykanów dzięki różnorodnym stanowym reformom legislacyjnym. Zmiana ta wymaga konsensusu w sprawie modeli leczenia, edukacji i wytycznych dla dostawców usług opieki zdrowotnej oraz planowania wdrażania i regulacji.

Cel: Ocena trendów w reformie legislacyjnej dotyczącej psychodelików i ich legalizacji w Stanach Zjednoczonych w celu dostarczenia wytycznych pracownikom służby zdrowia, decydentom i społeczeństwu.

Dowody: Analiza danych zebranych z legislacyjnych baz danych (BillTrack50, LexisNexis, Ballotpedia). Ustawodawstwo zidentyfikowano poprzez wyszukiwanie terminów związanych z psychodelikami (np. psylocybina, MDMA, pejotl, meskalina, Ibogaina, LSD, Ayahuasca, DMT).  Projekty ustaw zostały zakodowane przez prawnika wzdłuż dwóch osi: na które leki psychodeliczne będą miały wpływ i w jaki sposób (tj. zakres projektu ustawy, w tym nadzór medyczny/prawny, jeśli został określony). W celu zbadania czynników i tempa reformy legislacyjnej dane porównano z innymi wskaźnikami stanowymi, w tym marginesem głosów prezydenckich w 2020 r. i reformą legislacyjną dotyczącą marihuany.

Wnioski

Stwierdzamy, że 25 stanów rozpatrzyło 74 projekty ustaw (69 inicjatyw ustawodawczych, 5 referendów), z czego 10 projektów zostało uchwalonych, a 32 jest nadal procedowanych. Liczba projektów ustaw w ramach reformy dotyczącej środków psychodelicznych wprowadzonych w każdym roku kalendarzowym stale rosła, począwszy od 5 (2019), 6 (2020), 27 (2021), do 36 (2022). Prawie wszystkie wymieniają psylocybinę (67), a wiele z nich dotyczy również MDMA (27). Chociaż projekty ustaw różniły się pod względem swoich ram, większość z nich (43) proponowała dekryminalizację, z czego niewiele określało nadzór medyczny (23%) lub wymogi dotyczące szkoleń/ wydawania licencji (35%). Zasadniczo projekty zawierały znacznie mniej wytycznych regulacyjnych niż uchwalone w Oregonie rozporządzenie Measure 109. Podczas gdy pierwsze wysiłki legislacyjne miały miejsce w stanach liberalnych, ta relacja może się zmieniać w czasie, co wskazuje, że reforma dotycząca substancji psychodelicznych staje się kwestią, która angażuje obie amerykańskie partie. Na koniec, model analityczny oparty na projektach legalizacji marihuany przewiduje, że większość stanów zalegalizuje psychodeliki do 2033-2037 roku.

Wnioski i znaczenie

Reforma psychodeliczna przebiega w Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie i przy użyciu różnorakich środków. Należy jeszcze bliżej przyjrzeć się kluczowym kwestiom związanym z opieką zdrowotną, takim jak: 1) ustanowienie norm dla leków nabywanych poza placówką medyczną, 2) kryteria licencjonowania dla lekarzy i terapeutów, 3) infrastruktura kliniczna i rozliczeniowa, 4) potencjalne przeciwwskazania oraz 5) stosowanie w szczególnych populacjach, takich jak nieletni, osoby w podeszłym wieku i kobiety w ciąży.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook