Notaprawna

Substancje psychodeliczne są w Polsce nielegalne, a ich nieodpowiedzialne użytkowanie jest niebezpieczne.

Nie świadczymy usług na rzecz podmiotów wprowadzających do obrotu substancje psychodeliczne lub ułatwiających obrót takimi substancjami. Naszym celem nie jest reklama ani promocja substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych — nie zachęcamy do ich używania. Podobnie nie zachęcając, wprost przestrzegamy przed przywozem, wywozem, przewozem, wewnątrzwspólnotowym nabywaniem oraz wewnątrzwspólnotowymi dostawami wszelkich substancji psychodelicznych.

Naszym celem jest wspieranie badań naukowych nad psychodelikami oraz działalności leczniczej prowadzonej z wykorzystaniem takich substancji. Podejmowanymi działaniami wspieramy promocję zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, edukację psychologiczną i społeczną oraz edukację prawną.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook