Ekonomia terapii wspomaganych psychodelikami: Program badań

Poniżej zamieszczamy fragmenty artykułu dotyczącego kwestii ekonomicznych związanych z terapią psychodeliczną, z całą treścią artykułu można zaś zapoznać się tutaj (link).

Po długiej przerwie psychiatria na nowo kieruje swoje zainteresowanie ku zastosowaniu substancji psychodelicznych w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych. Coraz większa liczba dowodów klinicznych wskazuje na znaczny potencjał psychodelików wykorzystywanych w kontekście terapeutycznym, w leczeniu m.in. depresji, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz uzależnień od tytoniu, opioidów i alkoholu. Już w 2024 r. nowe, potężne procedury terapeutyczne mogły stać się dostępne dla osób z problemami psychicznymi opornymi na tradycyjne metody leczenia. Jednak badania stoją w miejscu przez kwestie ekonomiczne, takie jak koszty i efektywność kosztowa, skutki ekonomiczne powszechnego wdrożenia, ceny i względy metodologiczne oceny ekonomicznej istotne dla terapii psychodelicznych. Te czynniki są krytyczne, jeśli terapie psychodeliczne mają stać się powszechnie dostępne. Opisujemy sześć rodzajów analiz ekonomicznych i ich uzasadnienie dla decyzji i planowania, w tym potrzeb płatników opieki zdrowotnej. Nakreślamy również pożądane cechy tych badań, w tym rzetelność naukową, długie horyzonty czasowe, słuszność i globalne spojrzenie.

Fig. 1. Ekonomiczne oceny terapii wspomaganych psychodelikami: Dane wejściowe, dane wyjściowe, wyniki. (A) Koszty interwencji, koszty opieki zdrowotnej (koszty choroby) i wyniki kliniczne są szerokimi klasami danych wejściowych potrzebnych do badania kosztów oraz analiz efektywności oraz kosztów i korzyści. (B) Precyzja i aktualność modeli ekonomicznych są wzmocnione przez rozwój metod, które rzetelnie przedstawiają koszty i korzyści terapii psychodelikami. (C) Rozszerzone dane wejściowe, takie jak pośrednie efekty ekonomiczne, prognozy epidemiologiczne i demograficzne oraz dane dotyczące cen i rynku, są konieczne odpowiednio dla analiz efektywności kosztowej z perspektywy społecznej, modeli skalowania i modeli cenowych. Te cztery główne rodzaje danych wyjściowych analizy ekonomicznej mogą następnie dostarczyć niezbędnych informacji na potrzeby (D) Polityk i programów zaprojektowanych tak, by zapewniały dostęp do terapii psychodelikami o wykazanej efektywności kosztowej. Dostęp do tych terapii generuje (E) Korzyści społeczne, takie jak lepsze wyniki zdrowotne, oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej oraz korzyści pośrednie, takie jak wzrost wydajności.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook