Branża psychodelików: perspektywy dla inwestycji

Dynamiczny wzrost, jaki w ostatnim czasie wykazuje na świecie branża skoncentrowana wokół substancji psychodelicznych, jest wypadkową szeregu czynników: korzystne wyniki badań klinicznych pociągają za sobą — przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych — prawodawstwo sprzyjające terapiom wspieranym psychodysleptykami (PAT), a wobec tego inwestorzy przeznaczają coraz większe środki na rozwój tego sektora w każdym względzie. Przyjrzyjmy się tym zjawiskom i działaniom bliżej.

Nowe źródła finansowania

Przez dziesięciolecia postępy w badaniach nad psychoterapeutycznym wykorzystaniem psychodelików były uzależnione niemal całkowicie od inicjatyw filantropijnych1 — ale obecnie ta sytuacja ulega zmianie. Jesienią 2021 roku agencja federalna Stanów Zjednoczonych zajmująca się uzależnieniami2 przekazała 4 mln USD na pilotażowe badanie kliniczne dotyczące psylocybiny i rzucania palenia tytoniu; to pierwszy raz od półwiecza, gdy na taki cel skierowane zostają środki ze skarbu państwa. Równocześnie coraz częstsze i większe są nakłady ze strony samego przemysłu: przedsiębiorstwa biofarmaceutyczne dostrzegają potencjał terapeutyczny i komercyjny psychodysleptyków, a przy tym niewątpliwie obserwują wyniki organizacji nienastawionych na zysk, których wpływy nie przestają rosnąć3.

1 Do tego rodzaju fundatorów zalicza się niezmiennie aktywne na tym polu Usona Institute (od 2014), Heffter Research Institute (od 1993), czy też Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS; od 1986).

2 NIDA (National Institute on Drug Abuse); część NIH, czyli amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health).

3 Np. wspomniana MAPS odnotowała wzrost przychodów z poziomu 1,5 mln USD w 2010 roku do 20 mln USD w 2020.

Rozgałęziający się przemysł

Wciąż mówi się przede wszystkim o finansowaniu projektów badawczych — z niedawnych przełomów, w aspekcie obszaru leczenia, wymieńmy choćby wrześniową ponadmilionową kwotę (w dolarach) na badania nad MDMA jako substancją przeciw urazowym uszkodzeniom mózgu. Jednak dla pełnego rozkwitu nie tylko nauki, ale i branży w ogólności, niezbędne są działania zakrojone dużo szerzej. Ten sektor jest wysoce responsywny, dlatego też na rynkach stopniowo uwalnianych od legislacyjnych obostrzeń coraz wyraźniej swoją obecność zaznaczają spółki o technologicznie rozdzielnych, a przy tym terapeutycznie zharmonizowanych profilach. Jedne koncentrują się na syntetycznej produkcji substancji, inne na naturalnej hodowli roślin i grzybów psychodelicznych, łącznie z zaopatrzeniem; jeszcze inne uruchamiają kliniki PAT oraz pokrewne placówki i obiekty; nie brakuje też firm rozwijających branżę cyfrowo, poprzez tele- i e-poradę, internetowe bazy wiedzy czy oprogramowanie wspomagające integrację doświadczeń psychodelicznych.

Przykładowe badania i rozwój

Aby lepiej zobrazować rynek inwestycji w segment psychodelików, wspomnijmy o kilku bieżących projektach. Oto wybór spółek notowanych na amerykańskich giełdach papierów wartościowych, wraz z realizowanymi przedsięwzięciami:

  • Atai Life Sciences N.V. rozwija szereg leków na bazie między innymi ibogainy oraz ketaminy; kapitalizacja giełdowa4: 768 mln USD
  • Compass Pathways plc prowadzi prace nad jedną terapią wspieraną psylocybiną5; 530 mln USD
  • Cybin Inc. pracuje nad jedną terapią psylocybinową, znajdującą się w fazie badań klinicznych, przy czym potencjalne terapie firmy wspierane innymi psychodelikami przechodzą badania przedkliniczne6; 118 mln USD
  • Mind Medicine rozwija trzy programy, wszystkie w fazie klinicznej, z czego dwa dotyczą dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD)7; 369 mln USD
  • Numinus Wellness Inc. prowadzi ośrodki terapii oraz pracuje nad lekami z MDMA i psylocybiną; 77 mln USD
  • Seelos Therapeutics Inc ma cztery programy w fazie badań klinicznych, w tym jeden dotyczący leku na bazie ketaminy podawanego donosowo8; 73 mln USD
  • GH Research PLC rozwija trzy nowatorskie terapie, wspierane 5-MeO-DMT, przeciw depresji lekoopornej9; 884 mln USD

4 W każdym przypadku stan na dzień 24 kwietnia 2022.

5 W ostatnim czasie firma informowała też o korzystnych wynikach w badaniu klinicznym, którego przedmiotem były MDMA i zespół stresu pourazowego (PTSD).

6 Między innymi, firma bada możliwości psylocybiny w kontekście zwalczania stresu u pracowników kontaktu bezpośredniego w służbie zdrowia, a także możliwości psychodelików w kontekście leczenia ciężkich zaburzeń depresyjnych (MDD).

7 Ponadto firma bada skuteczność psychodelików w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), uzależnienia od opioidów oraz ostrego przewlekłego bólu.

8 Chodzi o silne tendencje i zachowania samobójcze u pacjentów z MDD.

9 W grudniu 2021 firma informowała o rezultatach leczenia najbardziej obiecującym ze swoich produktów: remisja po siedmiu dniach u 7 na 8 pacjentów.

Pierwsze krajowe akcenty

W Polsce, podczas gdy PAT samo w sobie oczekuje na stosowne ustawodawstwo, grunt pod ekspansję całego sektora przygotowują trwające bądź zaplanowane przedsięwzięcia kliniczne10: programy Narodowego Centrum Nauki umożliwiły już i finansowo wsparły badania nad przeciwdepresyjnym potencjałem psylocybiny oraz jej wpływem na neuroplastyczność, a także nad psychodelikami jako potencjalnymi terapeutykami w chorobach neurodegeneracyjnych.

10 Prowadzone w modelach zwierzęcych.

Nasza firma chętnie doradzi w procesie inwestycyjnym, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook